Crònica lasciva d’una decadència 1995

Contes i narracions breus, de llenguatge àgil i d’evolució sorprenent.

Editorial Destino 1996

Editorial Destino 1996 (en castellà)