Obra poètica completa 1953-1993. Editorial del Salobre.

Poemes a Nai.

La bellesa del l’home.

Paràbola i clam de la cosa humana.

Llibre de benaventurances.

El pis de la badia.

Inventario previo (obra poética de joventut en castellà)