Premi nacional literatura catalana 1988 per Els deus inaccesibles