Antologia de la novisima poesía catalana. A el portuguès. Lisboa 1974 Ed.Futura